logo

Prenzipal Adibir web Escribe-nos Rechistra-te Nobedaz
A tuya finestra
 Poemario "Suenios entre linzuelos"
 Por Valentín Cazaña


UN

Besitando a tuya bayía de chelo
encletata por o xalapón 
de os míos suenios .

Fuyindo de os cantos 
de os tuyos güellos 
que m´enristen con ondas
de remeranzas amagatas .

Escruxinando segundos 
con goyo.
Chemecando en ixos intes 
baxo brempas falsas .

Estreitando dos matieras.
Dos abisos .
Dos tristuras .


DOS

Clamors de chade 
esnabesan os nuestros cuerpos 
dolens de seteguera, 
e farchan en o leito
de as corriens nuebas
ambiestas de pasión sin medrana.

Besos furons con o fagüeño 
que imple de simién
os melicos chupitos.
Si debuxásenos as trazas
amatas en un mirallo,
trayérbanos allora á iste mundo,
as tardadas entre leiteras
rusiens de mans.


TRES

Estatuas malfarchatas 
entrenugatas por a furia. 
Poesía feita con parolas 
mutas, morisquetas clucatas
por a bombolina de un inte 
preterito amato .

Posaus fren a fren 
beyendo ambistas zaboyatas
construitas por os dos .
Garimboliamos en cantos trafegaus 
de o subconszién .


CUATRO

Redame d´imaxens
ruxiatas por ibons de sudor .
Capuziatos en augua goyosa .

Ritmo esbrusau en os maitins 
de agosto salbache 
regalau de pandera,
prebocata por a maitinada.

Solau de os tuyos brazos 
desaspero, rodiato
por erenzios de parpiellos 
emboscaus entre chilos 
que estioron melodicos 
con tu .


ZINCO

De o tuyo cuerpo foi yo :
eszenarios plens 
de pasión modelata,
esbruma de luenga 
regalata denzima o pelello,
lifaras de fruitas 
foradatas de fuens,
cantas pensatas 
ta o mar de o destín .

[Painando dunas 
en os tuyos peitos de beire]


SEIS

Si ascuito a tuya boz 
de chelo, albandonata 
en diyas depresibos 
recaigo en un infinito 
pozo de recosiro zillo.

Si ascuito a tuya boz 
de brasa enzurizata 
m´esbordo en eruzión 
de bolcán nafrato .

Prenzipal Adibir web Escribe-nos Rechistra-te Qui somos
Diseño feito ta Internet Explorer y 800x600
? 2002-2010 Charrando.com

Rechistra-te:


Rechirar en Charrando.com 


 
 Pachina empezipie
 Adibir en faboritos
 Recomienda-nos
 Escr?be-nos
 Qui somos